Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Bình Dương tăng 6,91%, dù chưa đạt kế hoạch, nhưng cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước.

Theo báo cáo, các lĩnh vực của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng tương ứng là 66,94%, 21,98%, 3,15% và 7,93%.

Trong bối cảnh các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trên thế giới đứt gãy, sản xuất và thương mại toàn cầu gặp khó khăn, chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh năm 2020 ước tăng 8,02%.

Hoạt động thương mại – dịch vụ của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 252.889 tỷ đồng, tăng 12,3%. Giá cả các nhóm hàng cơ bản ổn định, ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 3,21%.

Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Dương.

Thu hút đầu tư trong nước được 70.051 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 48.456 doanh nghiệp đang ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 434.708 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là 1 tỷ 845 triệu USD (vượt 31,8% kế hoạch năm). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.928 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 35,4 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, tỉnh còn huy động 616 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội, các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng xã hội, người nghèo và công nhân lao động.

Bình Dương chú trọng phát huy hiệu quả các nguồn vốn trong nước, đồng thời thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài, nhất là dòng chuyển dịch vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng 8,5 đến 8,7% so với năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 12% so với năm 2020.

Bình Dương tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đánh giá kết quả kinh tế – xã hội năm 2020. Nguồn: Đài PTTH Bình Dương.