Cùng với TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, những năm gần đây, Bình Dương có bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng thể hiện vai trò là cực tăng trưởng kinh tế mới phía Nam.

Điểm sáng thu hút FDI

Trong hành trình dài phát triển, Bình Dương đã xây dựng được nền tảng vững chắc về thành tựu kinh tế – xã hội, nổi bật là câu chuyện thành công trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.

Để thu hút vốn FDI bền vững, tỉnh đã triển khai chương trình đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn 2016 – 2020, trong đó đặt mục tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI. Kết quả, Bình Dương thu hút được gần 12 tỷ USD vốn FDI. Đến nay, có 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Bình Dương, với 3.928 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Lũy kế tính đến thời điểm này, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 35,4 tỷ USD.

Đánh giá về hiệu quả thu hút vốn FDI, ông Nguyễn Hoàng Thao – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – khẳng định, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang đóng vai trò là nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển cả về kinh tế và xã hội của tỉnh. Đặc biệt, các doanh nghiệp FDI đã tham gia và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương thông qua việc chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất, góp phần tạo ra một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như sản xuất, chế biến gỗ, dệt may, da giày, điện tử…

Về phát triển kinh tế, Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Cụ thể, trong giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,35%/năm, bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, là địa phương có tỷ lệ điều tiết ngân sách Trung ương cao thứ 3 cả nước…

Để đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng đó, Bình Dương đã luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của DN.

Nhiều cơ sở để trở thành cực tăng trưởng mới

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, thể hiện vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Theo đó, Chính phủ yêu cầu địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm nỗ lực, quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, đổi mới, sáng tạo để tạo động lực phát triển chung của vùng và vì sự phát triển chung của đất nước.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì làm việc với các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thủ tướng gợi ý, các tỉnh, thành phố vùng kinh tế phía Nam cần phát triển khu công nghiệp lớn, đô thị thông minh, với nguồn nhân lực chất lượng, hạ tầng tốt để đón thời cơ nguồn vốn đầu tư chất lượng cao đang dịch chuyển vào Việt Nam. Thủ tướng đặc biệt lưu ý những tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương phải thu hút đầu tư công nghệ cao, từ đó lan tỏa ra các địa phương khác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời để duy trì phát triển kinh tế – xã hội bền vững, thời gian tới, Bình Dương đặt mục tiêu thu hút dòng vốn FDI có chất lượng cao, giảm dần ngành sử dụng nhiều tài nguyên khoáng sản và lao động giản đơn, nhằm hỗ trợ cho chiến lược phát triển các ngành công nghệ cao và có giá trị gia tăng, tiếp tục tạo ra bước đột phá và đổi mới trong thu hút đầu tư. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, ổn định tỷ trọng công nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết thêm, Bình Dương đã xác định triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Cụ thể, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, ưu tiên dự án sản xuất công nghệ cao; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị… Bên cạnh đó, thực hiện các đề án, giải pháp đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu DN.